Android üçin AIDA64 Premium 1.74 APK-ny mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    428

  • Jikme-jik düşündiriş
  • AIDA64 Premium - Android platformasyndaky smartfon ýa-da planşet hakda giňişleýin maglumat berýän peýdaly ulgam kömekçisi, ulanyjynyň kömegi bilen CPU ýygylygyny, ykjam we WiFi torlaryndaky maglumatlary, batareýany, RAM we RAM, programma üpjünçiliginiň sazlamalaryny tapmaga mümkinçilik alýar. , displeýler, kamera we başgalar Şeýlelik bilen ykjam enjamyň eýesi işiniň parametrlerinden habarly bolar, şeýle hem kynçylyklar ýüze çykan halatynda sebäbini tapyp, derrew ýok edip biler.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz