Awtoulag biznesini göçürip alyň: Idle Tycoon - Idle Clicker Tycoon 1.0.5 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    1111

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Awtoulag işi: Idle Tycoon - Idle Clicker Tycoon - oýunçynyň öz awtoulag imperiýasynyň eýesi bolup biljek tolgundyryjy strategiýa Ulanyjy awtoulag satmak we hyzmat etmek bilen baglanyşykly kompaniýalar ulgamyny döretmeli Her birinde şäherde gurulmalydyr. Kärhanalardan, oýunçynyň metropolisiň täze hyzmatlaryny we binalaryny ösdürmäge maýa goýmak mümkinçiligi bolan ep-esli girdeji getirmeli bolar.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz