Freelancer Simulator Inc: “Game Dev Money Clicker” 1.68 APK (Doly wersiýasy) Android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    1030

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker”, esasy gahrymany ştatdan daşary programmist bolan gyzykly basýan. Her kim ony ýönekeý botanika hasaplaýar, ýöne baş gahryman erkin işleýän hökmünde pul gazanmagy bilýär we bilýär. Oýunçy, kompýuterde işlemek arkaly gahrymanyň hasaby almaga kömek etmeli. Ulanyjy plýa beach bolsun ýa-da şäher bolsun, islendik ýerde bolup biler. Wezipe ýerine ýetirilende, oýunçy işini dowam etdirmegi üçin erkin işleýän adam üçin azyk we beýleki zatlar satyn almaly bolar.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz