“Galaxy Reavers-Space RTS 1.2.19 APK” we keş (and: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    458

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Galaxy Reavers” - “Space RTS” - ulanyjy ýyldyz flotuna gözegçilik etjek simulýator elementleri bilen kosmos strategiýasy. Serkerdäniň, galaktikanyň islendik nokadynda işleri ýerine ýetirmäge taýyn köp gämisi bolar. Oýunçynyň ýatdan çykmajak kosmos söweşleri, 8 görnüşli ýyldyz gämisi, gowulaşmak mümkinçiligi, şeýle hem duşman flotuna hüjümler, ulag ulaglaryny ugratmak we emläklerini goramak bilen baglanyşykly köp gyzykly missiýalar bolar. Mundan başga-da, oýun islendik oýunçyny begendirjek ajaýyp grafika we aýratyn effektlere eýe ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz