Androýd üçin käwagt ölýärsiňiz 1.42 APK (doly wersiýasy)

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    90

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Käwagt ölýärsiň - oýunçy kwadrat gahrymany dolandyrar we onuň bilen dürli päsgelçilikleri ýeňip geçer. Her derejede ölmän geçip bolmajak duzaklar we päsgelçilikler bar. Bu taslamanyň esasy aýratynlygy, sebäbi jesetlerden sahnadan geçmäge we indiki geçmäge başlamaga kömek etjek platformalar gurlar. Adaty bolmadyk oýun oýnamakdan başga-da, oýunçylar üç düwme, ajaýyp wizual we köp dereje bilen aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz