“Combat Pixel Arena 3D Multiplayer 1.7 APK” (Mod: köp tapgyr) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    400

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Combat Pixel Arena 3D Multiplayer” - “Counter Strike” -iň iň gowy däplerinde ýasalan piksel atyjy. Oýunçy, dünýäniň dürli künjeklerinden şol bir ulanyjylar bilen birnäçe arenada özüni synap görer. Oýunçy ullakan ýarag ulanyp biler. Munuň üçin toparlaryň birine baha bermeli we birin-birin garşydaş edip başlamaly. Öldürilen her bir duşman üçin ýarag we enjam satyn almak üçin sarp edilip bilinjek belli bir mukdarda wirtual walýuta hasabyna düşer. Oýun täze we gyzykly görünip, piksel grafikasyna üns bermelidiris ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz